В ДГ Надежда гр. Бургас. През есента на 15 септември 1983 година отваря вратите си ЦДГ №24 жилищен бл.462, където заработват четири детски групи с около 170 деца. През 1996 г. се извършва обединяване на ЦДГ № 24 и №25 тогава се преименува в ЦДГ 13 и получава прекрасното си име „Надежда”. Функционира с 6 градински групи на възраст от 3 до 7 години. Използва общи 12 общински апартаменти, разположени на първи етаж в жилищните блокове 462 и 114, в които са отглеждани 170 деца. През 2012/2013 г. се построяват и отварят врати корпус А и корпус Б с 6 градински и 2 яслени групи. Към учебната 2014/2015 година в детското заведение се отглеждат 400 деца, за които се грижат висококвалифициран персонал от педагози, медицински специалисти и пом.възпитатели. Стремим се да създадем добри условия за развитието на децата. Да обогатяваме и съхраняваме добрите български традиции. Поддържаме нивото на конкурентноспособност на детското заведение. Децата на ДГ Надежда са:
Н - неповторими
А - артистични
Д - даровити
Е - единствени
Ж - жизнерадостни
Д - динамични
А - амбициозни
И ако ви харесваме Заповядайте при нас.
Н
адежда
контакти
Бургас, к-с М. Рудник
бл.606 + бл.114
Директор:
Мариела Ненкова
Тел.: 0885 228 607
администрация:
0879 235610
0879 235613
медицински специалисти: 0877 456693
0877 457837
Имейл:
cdg_nadejda13@abv.bg
Добре дошли,
начало  | групи   |   прием    |  дневен режим    |   седмично меню  |  галерия
профил на купувача
обществени  поръчки
бюджет
галерия
база
прием
начало
na4alobg.com             Copyright © 2014
3
учители:
П. Пеева
Д. Желева

пом. възпитател

Златинка
звънче
3
А
смехорани
раковина
3
Б
учители:
А. Златева
М. Инджова

пом. възпитател
Kрасимира
учители:
Д. Янакиева
Р. Дингилска
Я.Кирова
пом. възпитател

Катя
В
Групи
учители:
И. Габракова
Д. Караянова

пом. възпитател
Дженка
ПГ
А
морска звезда
Б
русалка
учители:
К. Папъшева
Т.  Желязкова

пом. възпитател
Таня
А
пеперуди
учители:
Б. Кабалакова
К. Младенова

пом. възпитател
Нанка
Групи
ПГ
1
слънце
делфинчета
Б
А
2
учители:
Й. Дечкова
Л.Дойчева

пом. възпитател
Ваня
учители:
Я.Кирова
Ж. Димитрова
Д.Янакиева
пом. възпитател
Бойка

2
Б
звездичка
учители:
А. Костова
Л. Събева

пом. възпитател

Мария
Групи
1
мед. сестри
В. Николова
Р. Петкова
С.Стоянова

детегледачки

Златка и Виолета
гъбка
Ясла
мед. сестри
Г. Попова
И. Вълчанова


детегледачки

Тонка и Красимира
зайче
Ясла
Групи
Back
Next
Документи
детска градина
ПРОЕКТ „ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ И РОДИТЕЛСКА ПОДКРЕПА „НАДЕЖДА“ БУРГАС“ BG05M9OP001-2.004-0001-C01
ГРАФИК НА ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ В ОБЩНОСТНИЯ ЦЕНТЪР 2019
ГРАФИК НА ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ В ОБЩНОСТНИЯ ЦЕНТЪР 2020